:: Pagina anterioară :: Contact
DIPLOME
 
:: Certificate și diplome
:: Diplome universitare
:: Diplome postuniversitare
:: Diplome de masterat


ȚĂRI

:: Australia
:: Elveția
:: Italia
:: Marea Britanie
:: Noua Zeelandă
:: Spania
:: SUA


SPECIALIZĂRI

:: Afaceri
:: Tehnologie
:: Ospitalitate
:: Design
:: Alte specializări

 

 

STATELE UNITE ALE AMERICII



LICEE


În sistemul american de învățământ preuniversitar există mai multe tipuri de licee, separate după modul în care sunt organizate.

Liceele americane pot fi împărțite în licee de cultură generală,  licee vocaționale și licee de tip „college preparatory”. Majoritatea liceelor sunt generale, oferind o multitudine de direcții educaționale, respectiv cursuri pentru pregătirea admiterii la universitate, cursuri de cultură generală sau cursuri de recuperare pentru cei cu probleme de învățare. Elevii își pot organiza singuri cursurile,  în funcție de abilitățile și interesele lor.

Liceele vocaționale, cu o pronunțată dimensiune practică, se adresează elevilor care vor să se pregătească pentru a urma o carieră în domenii precum IT, marketing, afaceri, inginerie și profesii medicale. În timp ce unii absolvenți de licee vocaționale sau licee tehnice aleg să se încadreze direct în câmpul muncii, alții preferă să-și continue studiile la o instituție de învățământ superior.

Boarding schools” sau internatele fac parte din acel  tip de școală în care elevii  învață și locuiesc  împreună cu colegii și unii dintre profesorii lor.  În cadrul acestul aranjament, un număr de profesori sunt numiți house masters sau house mistresses, ori consilieri rezidențiali, preluând rolul de părinte pentru copiii aflați în grija internatului. De asemenea, elevii din anii mai mari devin prefecți și pot ajuta house masterul, preluând anumite atribuții.

Fiecare elev din internat are un orar independent, începând cu orele de curs la care participă împreună cu colegii săi și până la diferite sporturi sau activități pe care le desfășoară în diverse cluburi și organizații. Internatele oferă de obicei o mare varietate de activități extracurriculare, cum ar fi ore de muzică, sport, cinema sau teatru.

Taxa anuală de școlarizare pentru „boarding schools” este cuprinsă între 30.000 – 45.000 USD.

Day schools” se referă la instituțiile unde elevii se prezintă la ore dimineața, după care se întorc acasă. În acest tip de școală se desfășoară cursuri începând de la nivel de grădiniță  până la clasa a XII-a. Termenul mai este folosit și pentru a descrie cursurile independente de o școală anume, care se pot petrece  într-o singură zi. Taxa de școlarizare anuală este cuprinsă între 15.000 – 22.000 USD.

University-preparatory school” sau „college-preparatory”, respectiv „prep school”, reprezintă o școală secundară particulară,  menită să pregătească elevii pentru admiterea la universitate. Unele școli includ toate nivelele de liceu, de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a. Acest format de școală este întâlnit cel mai adesea în SUA, iar în ceea ce privește tipul  de liceu, acesta poate fi  internat sau școală de zi.  

 

COLEGII

Noțiunea de colegiu în SUA înseamnă o universitate mai mică, care oferă în general numai programe universitare (nu și postuniversitare).

Colegiul are în general o durată de 4 ani și echivalează cu o facultate de arte liberale (drept, medicină, filologie, afaceri etc.). Poate fi o instituție particulară independentă sau doar departamentul unei universități particulare sau de stat.

În SUA există și Colegii Comunitare, care oferă în general programe de 2 ani, ce pot precede  transferul la o universitate pentru încă 2 ani de studii. Aceste programe conduc la obținerea unei DIPLOME - Associate of Arts - AA (majoritatea domeniilor umaniste, inclusiv afacerile) sau Associate of Sciences - AS (domeniile științifice și tehnice). Colegiile Comunitare oferă totodată și programe profesionale tehnice, care durează între 6 luni și un an și se încheie prin obținerea unui CERTIFICAT DE CALIFICARE
(Occupational Certificate - OC).

Studenții Colegiilor Comunitare (aproximativ 65% dintre tinerii americani optează pentru această formă de învățământ) se bucură de următoarele avantaje: taxă de școlarizare cu mult mai scăzută decât la universitate, programe flexibile, cu începere a cursurilor de mai multe ori pe an, clase cu număr restrâns de studenți, atenție mai mare acordată acestora de către profesori. Cele aproximativ 1.200 de Colegii Comunitare din SUA totalizează circa 10,4 milioane de studenți. În ceea ce privește sursele acestora de finanțare, 42% provin de la stat, 23% din taxe de școlarizare, 18 din fonduri locale, 55 din fonduri federale și 10% din alte surse.

Taxa anuală de școlarizare  la un colegiu/universitate poate atinge 37.000 USD pentru studii universitare și până la 50.000 USD pentru studii postuniversitare,  în timp ce la un colegiu comunitar este cuprinsă între 7.000 – 26.000 USD.

O SELECȚIE DE 17 COLEGII DIN S.U.A.

 

UNIVERSITĂȚI

Universitățile americane sunt recunoscute pentru excelența programelor lor, pentru dinamismul și spiritul pragmatic pe care acestea le promovează, pentru oportunitățile pe care le oferă absolvenților lor. Aceștia ocupă în prezent 70% din funcțiile de conducere ale unor guverne, firme particulare sau asociații nonprofit din lumea întreagă. Majoritatea preferă să se încadreze în muncă imediat după absolvire, dar un procent de circa 9% preferă să se înscrie în continuare la un curs postuniversitar. În general, 98% dintre absolvenții unei universități americane ocupă un loc de muncă în decurs de cel mult 6 luni de zile de la absolvire.

Candidații ce doresc să urmeze cursurile unei universități din SUA sunt deseori descurajați de lipsa unor informații exacte, de imposibilitatea de a face alegerea cea mai potrivită (America are peste 3.800 universități), de procesul de înscriere prea îndelungat, de sistemul complicat de obținere a vizei și, nu de puține ori, de incapacitatea lor de a comunica eficient în limba engleză și în spirit american.

Study Group Universities in America, prin Centrul European de Cultură, București, reprezentantul său în România, vă ajută să identificați acea universitate care răspunde cerințelor și aspirațiilor Dvs. de a vă realiza în cariera aleasă. Astfel, noi vă ajutăm să completați corect formularul de înscriere și îl expediem către universitățile ce vă atrag, după ce ne-am asigurat că documentația aferentă este completă și acceptabilă.
Totodată, vă oferim consultanță și sprijin privind formalitățile de obținere a vizei.

Asistența Study Group Universities in America, prin Centrul nostru, constă și în aranjamente privind asigurarea medicală, cazarea și adaptarea Dvs. la noua viață de student, imediat ce ați ajuns în SUA. Aceasta continuă pe toată durata studiilor, cu informații și consultații oferite din prima zi de facultate, până la absolvire. De exemplu, veți fi ajutați să obțineți o reducere a taxei de școlarizare sau o bursă în cazul în care rezultatele obținute de Dvs. în primele semestre vor fi suficient de bune încât să permită acest lucru.

Aceste servicii sunt GRATUITE, fiind incluse în taxa de școlarizare pe care o plătiți universității. Această taxă de școlarizare este sensibil mai scăzută decât cea anunțată de universitate, în special pentru primul an de studiu. Studenții care se înscriu prin Study Group/Centrul European de Cultură, București se bucură și de o reducere substanțială a costurilor de asigurare.

În formularul Dvs. de înscriere veți menționa trei universități, în ordinea preferinței. Experții Study Group vor trece la a II-a dvs. opțiune numai dacă sunteți respinși de universitatea pe care ați ales-o ca primă opțiune. În general, se va ține desigur cont și de cerințele și condițiile specifice de admitere ale universităților solicitate.

Înscrierile se pot face oricând, adică pe toată durata unui an de zile. Este însă de preferat ca documentația de înscriere să fie finalizată până la 1 iulie cel târziu pentru cursurile ce încep în septembrie și respectiv până la 1 noiembrie pentru cursurile care încep în ianuarie.

În mod normal, dacă contactați direct o universitate americană, procesul de înscriere durează în jur de patru luni sau chiar mai mult pentru programele postuniversitare. Study Group / Centrul European de Cultură, București elimină acest inconvenient, reducând procesul de înscriere la cel mult 2 luni de zile.

În ceea ce privește gradul de cunoaștere a limbii engleze, condiția pentru a fi acceptat pentru cursuri universitare este în general cea de a întruni min. 60 puncte la testul TOEFL, iar pentru cursuri postuniversitare, 80 puncte. Pentru candidații care nu întrunesc decât 50-60 puncte, există posibilitatea de a obține de la universitate un așa numit “accept condițional” și de a fi integrați într-un program preliminar de aprofundare a limbii engleze.

Există de asemenea posibilitatea unui transfer chiar în timpul studiilor, de la o universitate acreditată din România la una dintre universitățile cu care Study Group colaborează. Cererile de transfer trebuie însoțite de descrieri ale cursurilor și seminariilor parcurse în România până la acel moment, traduse în limba engleză și autentificate, pentru a fi supuse procesului de echivalare.

Taxa anuală de școlarizare este cuprinsă între 15.000-33.000 USD.

O SELECȚIE DE 12 UNIVERSITĂȚI DIN S.U.A.


:: Solicită informații suplimentare!

Detalii suplimentare puteți obține de la Centrul European de Cultură, București (tel./fax: 4021-650.32.80; e-mail: rocultours@gmail.com), reprezentantul oficial în România al Colegiilor și Universităților din SUA reprezentate de Study Group.
Nume de contact: Maria Burș

. Copyright (c) 2015 studyabroad.ro - Centrul European de Cultură, București. Toate drepturile rezervate.